Accessos ferroviaris definitius a l'ampliació sud del Port de Barcelona

Els nous accessos a l'ampliació sud del Port de Barcelona permetran incrementar el volum de tràfic de contenidors i mantenir així la competitivitat del port.

Fitxa tècnica

Promotor:
Ministeri de Foment
Pressupost:
300 M€ esquema ferroviari inicial i 70 M€ esquema ferroviari per FGC
Estat:
En projecte

Descripció

Els accessos ferroviaris definitius a l'ampliació sud del Port de Barcelona no s'han executat encara per diferents motius, tot i que fa molts anys que es desenvolupen. Aquests accessos són imprescindibles per tal que el port no perdi competitivitat tenint en compte que la terminal de contenidors BEST operada per TERCAT Hutchison es troba en funcionament des de l'estiu del 2012 i progressivament anirà incrementant el seu volum de tràfic de contenidors, els quals després han de sortir del port, ja sigui en mode viari o ferroviari.

Actualment, i per la manca dels accessos ferroviaris, els trens han d'accedir a la nova terminal des de Can Tunis a través de les vies existents, que fan un llarg recorregut donant la volta per la Zona Franca i la part interna del port, interferint amb el trànsit viari propi de la infraestructura i compartint vies amb els trànsits ferroviaris d'altres zones.

Inicialment, els accessos ferroviaris al port es van plantejar conjuntament amb els viaris, mitjançant una doble via soterrada que discorria en bona part per sota la via actual de FGC i per sota el viaducte previst pels accessos viaris. També es va plantejar una anella ferroviària per la nova llera, per un tram paral·lel al mar i per l'antiga llera.

La crisi econòmica ha portat a analitzar alternatives més econòmiques pels accessos ferroviaris, que consisteixen a fer servir part de les vies d'FGC d'accés al port existents, requerint la seva adaptació als amples IB i UIC i als gàlibs corresponents. Per tant, l'accés actual s'està plantejant en via única, tot i que s'hauria de preveure la futura ampliació a doble via quan la demanda ho requereixi. Aquest projecte es troba actualment en redacció.