• Article 38 - Notificació i publicació
    Ordenances d'Edificació - Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl - Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  • Article 39 - Procediments especials
    Ordenances d'Edificació - Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl - Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència