Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Article
  Article 95 - Edificis emplaçats per vies importants

Article 95 - Edificis emplaçats per vies importants


Els ajuntaments integrats en la Corporació Metropolitana podran establir, amb relació als edificis emplaçats en vies importants que a aquest efecte determinin, les obligacions següents:

1. Que els paraments de façana de les plantes baixes o altura equivalent siguin de materials que per les seves característiques tinguin condicions de durada i de fàcil conservació. Es prohibeixen els de poca qualitat funcional o que presentin dificultats de manteniment.
2. Que la decoració dels fronts de les botigues i la resta d'establiments comercials es desenvolupi dins de les línies que formen el buit arquitectònic de l'edifici, sense envair amb la decoració, superiorment ni lateralment, la resta de la façana.
3. Que les obres de reforma que afectin la façana s'adaptin a la composició general de l'edifici i s'estenguin a la totalitat de la planta baixa, sense que quedi part de la façana per reformar.