Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Article
  Article 86 - Adaptació a l'ambient estètic del sector

Article 86 - Adaptació a l'ambient estètic del sector


Les construccions hauran d'adaptar-se, en allò bàsic, a l'ambient estètic del sector, perquè no desentonin del conjunt mitjà en què estiguessin situades, i a aquest efecte s'ajustaran al que preveu aquest capítol.