Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 64 - Dormitori doble conjugal

Article 64 - Dormitori doble conjugal


1. El dormitori doble conjugal tindrà una superfície mínima de 10 m2, incloent-hi la superfície ocupada per l'armari rober encastat, si n'hi hagués.

2. En tot dormitori doble conjugal haurà de poder inscriure's un cercle de diàmetre igual o major a 2,60 m.