Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Article
  Article 57 - Sistemes locals

Article 57 - Sistemes locals


1. L'estructura orgànica del territori, en aquesta àrea local del procés urbà, es com­plementa, en l'àmbit local, amb els elements determinants següents:

a. sistema viari local
b. espais lliures i jardins públics
c. estacionament
d. dotacions comunitàries.

2. La previsió d'aquests elements, designats genèricament en aquestes Normes amb el nom de sistemes locals, completa, en l'àmbit local, els sistemes generals, i, prolonga, en aquest àmbit, la continuïtat dels objectius assignats als sistemes generals en una ordenació coherent.