Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 55 - Superfície útil

Article 55 - Superfície útil


1. Als efectes del que preveu aquesta secció es defineix com a «superfície útil», o habitable, la superfície de sòl compresa dins del perímetre definit per la cara interna dels tancaments de cada espai.

2. L'habitatge tindrà com a mínim una superfície útil o habitable tal que a cada persona del programa funcional li corresponguin 18 m2, en el cas de programa de dues persones, i 10 m2 a cada persona que excedeixi de dos en altres programes més amplis, segons el que s'exposa al quadre següent:

Nombre de persones del programa funcional 2 3 4 5 6 7 8 n
Sup. útil en m2 36
46
56 66 76 86 96 16+10n