Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
  • Titol
    Titol preliminar
    Article
    Article 4 - Interpretació

Article 4 - Interpretació


1. Aquestes ordenances s'interpretaran segons el sentit propi de les seves paraules, amb relació al context, amb subordinació al que disposen les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, atenent fonamentalment a l'esperit, els objectius i la finalitat del pla esmentat.

2. En els casos de dubte o imprecisió prevaldrà la solució més favorable a l'exigència de prèvia urbanització, a la menor edificabilitat, a la inferior densitat d'habitatges i a la major dotació per a equipaments comunitaris.