Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
  Article
  Article 192 - Tipus d'ordenació

Article 192 - Tipus d'ordenació


1. A les zones d'edificació aïllada definida en l'anterior ordenació s'aplicaran les normes del Pla general referents al tipus d'ordenació segons edificació aïllada, i en aquelles en què existeixi indefinició de l'edificació segons l'anterior ordenació, les normes del tipus d'ordenació segons volumetria específica.

2. Malgrat allò establert amb caràcter general al paràgraf anterior, els plans especials i estudis de detall podran autoritzar l'aplicació de qualsevol altre tipus d'ordenació previst al Pla general.