Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
  Article
  Article 188 - Classificació de les zones

Article 188 - Classificació de les zones


Les zones subjectes a anterior ordenació volumètrica es classifiquen, a efectes del que disposa aquest capítol, en els grups següents:

a. sectors amb planejament aprovat i que es relacionen per municipis a l'annex l
b. polígons d'actuació pública relacionats per municipis a l'annex ll
c. sectors no compresos en els grups anteriors, que es relacionen, també per municipis, a l'annex lll.