Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 2a. Verd privat d'interès tradicional (8b)
  Article
  Article 150 - Limitacions de la propietat

Article 150 - Limitacions de la propietat


1. L'ordenació continguda en aquesta secció respecta la ple­nitud de la propietat privada, en consonància amb la destinació actual del sòl qualificat de verd privat d'interès tradicional.

2. Si raons d'interès públic o comunitari en determinen la inclusió al catàleg i, en virtut d'aquesta inclusió, l'establiment de limitacions singulars que restringeixin el contingut definit en aquesta secció, el propietari tindrà dret a una indemnització justa, en la mesura precisa per aquesta limitació singular.