Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Article
  Article 144 - Característiques i condicions de les instal·lacions

Article 144 - Característiques i condicions de les instal·lacions


1. Les característiques i condicions que han de reunir les dependències i instal·lacions dels edificis destinats a la conducció i acumulació d'escombraries, per facilitar-ne la recollida per part dels serveis municipals, són les que regula aquesta secció.

2. El que disposen aquestes ordenances metropolitanes s'entén sense perjudici del que estableixin els ajuntaments en l'exercici de la seva competència sobre la matèria, amb relació al servei municipal de recollida d'escombraries.

3. En allò que no preveuen aquestes ordenances i que no resulti regulat a les disposicions municipals a les quals es refereix el paràgraf anterior, regirà per determinar les dimensions de la cambra d'escombraries el càlcul de cubells col·lectius (de cent deu litres de capacitat) necessaris en un edifici que es fa a la següent taula 1:

Taula 1 Superfície total dels habitatges del mateix tipus en m2
Superfície de cada tipus d'habitatge en m2 50 1.140 1.710 2.280 2.860 3.430 4.000 4.570 5.140 5.720
51-70 1.510 2.270 3.030 3.790 4.550 5.310 6.070 6.830 7.590
71-90 1.850 2.780 3.700 4.630 5.560 6.490 7.410 8.340 9.270
91-110 2.150 3.230 4.310 5.390 6.470 7.550 8.630 9.710 10.790
111-130 2.430 3.650 4.870 6.090 7.300 8.520 9.750 10.960 12.180
131-150 2.680 4.030 5.370 6.170 8.050 9.400 10.740 12.080 13.430
151-170 2.910 4.370 5.830 7.290 8.750 10.200 11.660 13.120 14.580
171-190 3.130 4.700 6.270 7.830 9.400 10.970 12.540 14.100 15.670
191-210 3.230 4.850 6.460 8.080 9.700 11.320 12.930 14.550 16.170
Nombre de cubells 2 3 4 5 6 7 8 9 10