Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 130 - Responsabilitat del constructor

Article 130 - Responsabilitat del constructor


El constructor de l'obra és responsable de qualsevol dany que ocorri per omissió de les prescripcions que són objecte dels articles que precedeixen o per haver desatès els consells de la prudència en aquest punt.