Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 1a. Prevenció d'incendis
  Article
  Article 100 - Ordenança metropolitana sobre prevenció d'incendis

Article 100 - Ordenança metropolitana sobre prevenció d'incendis


El que disposen els articles anteriors s'entén sense perjudici de la facultat de la Corporació Metropolitana de formular una ordenança sobre prevenció d'incendis, d'aplicació en tota la zona metropolitana, quan, a l'empara del que disposa l'article 10 del Decret llei 5/1974 de 24 d'agost, assumeixi, com a servei públic d'interès metropolità, el d'extinció d'incendis.