Restauració de l'entorn del pont de Nelson Mandela

La reconversió d'una part de la calçada facilita l'accés a la xarxa de camins fluvials per a vianants i bicicletes. Així mateix, s'aprofita per obrir un accés al camí i s'hi incorpora vegetació per millorar-ne les vores.

Xuan Yin
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Desembre 2017
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Gener 2019
  Municipi:
  El Prat de Llobregat
  Superfície:

  3.343,00 m2

  Cost:
  141.021,69 €
 • Autors:
  Carlos Campos
  Direcció de projecte:
  Servei d'Espais Fluvials
  Direcció d'obra:
  Carlos Campos
  Col·laboradors:
  Albert Puigdellívol (AMB)
  Iolanda Arnal (Ajuntament del Prat de Llobregat)
  PI Consultoria d'Enginyeria Civil d'Urbanisme, SL
  Contractista:
  Drim Medi Ambient, SL
Finançament

El Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG) és un pla d'inversions que pretén millorar els espais fluvials metropolitans, recuperar les zones degradades i integrar diferents elements naturals del territori metropolità que presenten una fragmentació.

Aquesta intervenció ha estat finançada per l'AMB (75 %) i l'Ajuntament del Prat de Llobregat (25 %). També té finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

logo UE FEDER

Descripció

Els vials de l'entorn del pont tenen un ús molt restringit: d'accés a algunes naus i parcel·les agrícoles i a l'estació de bombeig del col·lector d'aigües residuals. La seva amplada fa que tot sovint s'utilitzin com a aparcament de camions. També permeten connectar la banda est del nucli urbà del Prat de Llobregat amb els itineraris per a ciclistes i vianants que ressegueixen el riu.

Així, part de la calçada dels vials es reconverteix en itinerari per a vianants i ciclistes i es milloren les vores amb nova vegetació. També s'aprofita per fer un accés al camí del carrer 6 i arranjar el camí del costat del riu.

On