Passarel·la sobre el riu Ripoll

La passarel·la metàl·lica penjant connecta els aiguamolls del Molí Vermell i el nucli urbà del municipi, al marge dret, amb el Castell de Barberà i l’anella verda, al marge esquerre. L’estructura consisteix en dues grans piles d’acer de 9 m d’alçada, col·locades a banda i banda de la llera del riu i connectades per dos cables principals que permeten superar una distància de 84 m. La plataforma del pont és de fusta de pi, fa 2 m d’amplada i arriba a gairebé 5 m d’alçada respecte del riu.

Foto: Simón García
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Febrer 2021
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Febrer 2022
  Municipi:
  Barberà del Vallès
  Superfície:

  2.848 m²

  Cost:
  488.695 €
 • Direcció de projecte:
  Infraestructures de Muntanya
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Jose Alonso, Adriana Rodríguez EQUIP EXTERN: BAC, JBP Enginyeria Otherstructures, UTE CSS Espai Públic
  Contractista:
  Infraestructures de Muntanya
Finançament

AMB

Ajuntament de Barberà del Vallès 

UE-FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

Descripció

Es construeix una passarel·la penjada per connectar els dos costats del riu Ripoll, donant continuïtat a l’anella verda de Barberà del Vallès amb dues piles d’acer de 9 m d’alçada i una distància de 84 m entre elles, ancorades al terreny mitjançant massissos de formigó. La plataforma de la passarel·la, de 2 m d’amplada, està formada per una estructura metàl·lica d’acer laminat amb unions cargolades i una tarima de fusta de pi de 5 cm de gruix.

La passarel·la enllaça amb el camí actual del Molí Vermell amb una rampa de formigó que té un 8 % de pendent per tal que el desenvolupament no envaeixi la bifurcació del camí existent. D’aquesta manera, es procura que el camí sigui el més accessible possible, tenint en compte l’entorn on es troba. També es genera una cuneta vegetada als dos laterals de la rampa per tal de gestionar l’escorrentia superficial, a una banda, i augmentar la retenció d’humitat per a la plantació d’arbustives, a l’altra banda.

En el marge esquerre, es proposen dues solucions diferents: per a la cara sud, direcció Ripollet, es planteja un accés a la passarel·la amb una rampa d’un 6 % de pendent. Per a la cara nord, venint des de Sabadell, un accés esgraonat amb taulons de fusta.

Es planta una petita albereda entre el camí fluvial i el mur de contenció del riu, així com espècies arbustives a la cuneta així com a mobiliari entre els accessos a la passarel·la i el camí del riu, per tal de mantenir la identitat de l’espai fluvial, millorar-ne la qualitat ambiental i fer-lo més atractiu a l’ús ciutadà.

On
Equipaments relacionats