Parc de la Masia

Adequació dels jardins de la Masia dels Comtes de Cervelló per a un ús públic a partir de la creació de diverses terrasses que incorporen jocs infantils, zones d'estada i un nou accés a l'escola bressol.

Imatge del projecte
Marcela Grassi
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Maig 2009
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Març 2011
  Municipi:
  Cervelló
  Superfície:
  2.300 m2
  Cost:
  416.677,31 €
 • Autors:
  Laura Coll (arquitecta), Mikel Garcia de Eulate (paisatgista)
  Direcció de projecte:
  Laura Coll (arquitecta)
  Direcció d'obra:
  Laura Coll (arquitecta), Rafael Morant (tècnic d'obra – AMB)
  Col·laboradors:
  Pere Mora (arquitecte tècnic), Juan Munuce (arquitecte)
  Contractista:
  Moix Serveis i Obres SL
Descripció

El projecte forma part d'un procés iniciat per l'Ajuntament per rehabilitar i donar ús a les dependències i l'espai exterior de la Masia de Cervelló. Fa dos anys es va inaugurar la nova llar d'infants a la masia rehabilitada i ara es pretén generar un nou accés a aquest equipament i obrir al públic l'antiga zona verda que pertanyia a la masia. L'espai estava tancat a causa del mal estat dels murets de pedra seca que conformaven les terrasses; el projecte sorgeix doncs a partir de la voluntat de recuperar aquests jardins per a un ús públic però mantenint-ne la pròpia identitat.

Antigament, a les masies catalanes, s'hi plantaven xiprers en solitari com a símbol d'hospitalitat, o bé en filera per barrar el pas del vent i protegir els cultius o proporcionar ombra a un camí. La Masia de Cervelló en té un gran nombre d'exemplars, agrupats, en filera i en solitari, que en el seu moment van fer la funció que els pertocava. Els xiprers són uns arbres alts i esvelts, de fullatge molt espès que fa una ombra de qualitat: es parteix doncs de la base de conservar els exemplars existents. D'altra banda, per tal de salvar els desnivells que conformen la topografia de la zona, el projecte aposta per la creació de diferents terrasses que resolguin els límits i desnivells amb l'entorn, al mateix temps que integrin aquests exemplars conservant el caràcter del lloc.

Pel que fa a la vegetació es tracta de consolidar la que ja hi ha i complementar-la amb algunes espècies que ajudin a separar les zones on realitzar activitats dels murs, a proporcionar una zona verda d'estada enmig de les terrasses de sauló, o a fer de filtre entre el carrer i el parc; l'estrat arbori es manté, es conserva i en alguns casos es replanta, mentre que l'estrat arbustiu es planta de nou.

El projecte proposa el trasllat de l'accés a la llar d'infants a una d'aquestes plataformes projectades, de manera que s'eviti el trànsit rodat durant l'entrada dels nens i es faciliti l'aglomeració de gent en un espai més ampli que l'actual. La resta de terrasses poden acollir diversitat d'usos: jocs infantils, zones d'estada, possibilitat de camps de petanca... que queden definits i reordenats mitjançant la vegetació i el mobiliari urbà que s'hi incorpora. Aquesta simplicitat buscada també és present en la tria dels materials emprats: sauló per a les terrasses del parc, llambordí per a la terrassa d'accés i formigó vist per als murs de contenció.

L'altre punt important del projecte és l'ordenació de la zona d'aparcament tant del carrer de Montserrat com del de Tomàs Villar Mestre, ja que hi ha alguns edificis d'habitatge col·lectiu a la zona que no disposen de pàrquing propi. Totes aquestes petites actuacions sumades i ordenades conformen el projecte d'urbanització d'aquests jardins.

On
Enllaços relacionats