Parc de Can Bada

Urbanització del parc amb gestió autosuficient

 

©Jordi Surroca
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Abril 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Desembre 2020
  Municipi:
  Badalona
  Superfície:

  8.185,00 m2

  Cost:
  736.072 €
 • Direcció de projecte:
  Enric Batlle , Joan Roig, Iván Sánchez, Joan Batlle (Batlleiroig)
  Direcció d'obra:
  Enric Batlle , Joan Roig, Iván Sánchez, Joan Batlle (Batlleiroig)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: David Aguilar
  EQUIP BATLLEIROIG: Yago Cavaller, Mercè Lorente
  EQUIP EXTERN: SBS Simón i Blanco
  Contractista:
  UTE Drim - Talio
Finançament

Aquesta intervenció ha estat finançada per:

l'AMB

Ajuntament de Badalona 

Descripció

El parc ocupa l'espai d'un antic viver de plantes al marge del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric. Aprofita les terrasses agrícoles existents i els hi dona ús específic a cadascuna d'elles. El 90% de l'extensió del parc són superfícies toves i naturals. El parc contraresta positivament totes les superfícies del voltant del barri que es troben pavimentades, esdevenint un nou pulmó verd de Badalona.

Per controlar i gestionar l'aigua de la pluja s'ha construït un sistema de drenatge sostenible que recull l'aigua en rases de graves i cunetes verdes. Aquestes, a la vegada van laminant l'aigua i infiltrant-la al terreny. Aquest sistema evita avocar aigua a la xarxa de clavegueram municipal i en fa una gestió autosuficient dins del mateix parc.

On