Parc de Can Bada

Urbanització del parc amb gestió autosuficient

 

Jordi Surroca
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Abril 2018
  Data inici de l'obra:
  Maig 2019
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Novembre 2020
  Municipi:
  Badalona
  Superfície:

  8.185,00 m2

  Cost:
  606.200,01 Euros
 • Direcció de projecte:
  Batlle i Roig SLP
  Direcció d'obra:
  Batlle i Roig SLP: Iván Sánchez
  Col·laboradors:
  Joan Batlle, Diana Calicó, Dolors Feu. Equip AMB: David Aguilar
  Contractista:
  UTE Drim Mediambient - Tratamiento de taludes y laderas
Finançament

Programa PACTE 2016-2019. 
El Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE), incorpora les actuacions pròpies de l'AMB, ja siguin directes o en cooperació amb ajuntaments. Inclou equipaments, espais públics i infraestructures. 

Aquesta intervenció ha estat finançada per l'AMB. 

Descripció

El parc ocupa l'espai d'un antic viver de plantes al marge del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric. Aprofita les terrasses agrícoles existents i els hi dona ús específic a cadascuna d'elles. El 90% de l'extensió del parc són superfícies toves i naturals. El parc contraresta positivament totes les superfícies del voltant del barri que es troben pavimentades, esdevenint un nou pulmó verd de Badalona.

Per controlar i gestionar l'aigua de la pluja s'ha construït un sistema de drenatge sostenible que recull l'aigua en rases de graves i cunetes verdes. Aquestes, a la vegada van laminant l'aigua i infiltrant-la al terreny. Aquest sistema evita avocar aigua a la xarxa de clavegueram municipal i en fa una gestió autosuficient dins del mateix parc.

On