Mirador del Llobregat

Es recicla la torre de descàrrega de salmorra del Llobregat i es converteix en un mirador en una posició privilegiada del Parc Riu Llobregat. Amb gairebé 16 metres d'alçada, el mirador s'integra al paisatge fluvial mitjançant materials com la canya de bambú.

Imatge del projecte
Pepa Morán
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Març 2008
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Febrer 2009
  Municipi:
  Sant Joan Despí
  Superfície:
  50 m2 (planta)
  Cost:
  366.814,53 €
 • Autors:
  Pepa Morán (arquitecta – AMB)
  Direcció d'obra:
  Stefan Stipsitz (eng. camins, canals i ports – SGM)
  Col·laboradors:
  Joaquim Ventura (eng. camins, canals i ports), Cristian Gómez (arquitecte), Eva Bernadí, Maria Sánchez (arquitectes tècnics), Al Batrà 2000 SL (estructures)
  Contractista:
  Acycsa
Premis i reconeixements

Menció honorífica en els Premis ATEG 2011.

Descripció

El condicionament d'aquest mirador forma part del conjunt d'actuacions que s'integren en el projecte general de recuperació social i ambiental del tram metropolità del riu Llobregat. En aquest cas s'aprofita una infraestructura existent, una de les torres de descàrrega del col•lector del tub de salmorres de la conca del Llobregat, per fer de suport del mirador. Està situada a l'inici del meandre de Sant Joan Despí i disposa d'una posició privilegiada que permet la contemplació de l'espai fluvial i apropa així el riu Llobregat als ciutadans.

L'estructura principal està formada per dotze pòrtics verticals de 13 i 16 metres d'alçada, disposats radialment entorn del cilindre de formigó existent. Aquests pòrtics van fixats al cilindre amb unes mènsules inferiors i un anell superior que envolta el cos de formigó. Entre l'estructura i el tancament s'hi disposa una escala helicoïdal que arriba en el seu últim tram a la planta mirador, des d'on es pot gaudir d'una visió de l'entorn fluvial de 270 graus.

El tancament de la torre és la part que més ressalta de la intervenció. Les premisses que han orienten la tria del sistema constructiu d'aquesta pell exterior són la integració a l'entorn fluvial, un cost reduït, la ràpida execució i el mínim manteniment, i s'ha concretat en només dos materials: l'acer galvanitzat i les canyes de bambú. L'acer per ser un material altament resistent, versàtil en productes i pel contrast de color que s'estableix en combinar-lo amb les canyes. Les barres de bambú (Phyllostachys pubescens) per la seva simbiosi en textura i color amb les espècies espontànies de l'entorn fluvial. Sobre marcs d'acer galvanitzat s'hi disposen les barres de bambú, de 30 mm de diàmetre, en posició horitzontal. La distància entre les barres és progressivament major a mesura que augmenta l'alçada, amb la qual cosa s'aconsegueix un efecte creixent de transparència en la visió del paisatge fluvial des del mirador. Els panells d'acer van fixats als anells perimetrals de l'estructura amb unions mecàniques per tal de facilitar el manteniment i la substitució dels elements.

On