Escola municipal de música Roser Cabanas

Reforma i rehabilitació de la nau posterior del recinte industrial tèxtil de Can Bagaria, mostra de patrimoni arquitectònic modernista del s.XX de Cornellà de Llobregat.

©Simón García
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juliol 2017
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Juny 2021
  Municipi:
  Cornellà de Llobregat
  Superfície:

  1.863,30 m2 

  Cost:
  3.468.355 €
 • Direcció de projecte:
  Marina Salvador (AMB)
  Direcció d'obra:
  Marina Salvador (AMB)
  Direcció d'execució: Albert Dalmau (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Marc Alemany, Jordi Bardolet, Verónica Delgado.
  EQUIP EXTERN: Arau Acustica, BBG Estructures, Dopec, Ivana Rossell Acústica, Joan Gónzález Gou.
  Contractista:
  Arcadi Pla S.A.
Finançament

Aquesta intervenció ha estat finançada per:

l'AMB

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

UE-FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

Descripció

La rehabilitació de la nau posterior del recinte industrial tèxtil de Can Bagaria, una mostra del patrimoni arquitectònic modernista del s. XX de Cornellà de Llobregat, forma part del procés de regeneració de tot el conjunt en un centre cultural.

Des d'un punt de vista més específic, es treballa en els requeriments del programa en els aspectes constructiu, estructural i acústic, per donar resposta a les noves necessitats de l'escola municipal de música.

El programa s'organitza en dues plantes amb patis intercalats per il·luminar i ventilar totes les aules. Es rebaixa la cota de planta baixa per encabir les dues plantes sota les encavellades, de manera que sempre es mantindrà la volumetria original de l'edifici.

On