El carrer Pere IV: un nou eix cívic

El carrer de Pere IV es transforma en un nou eix cívic amb més espai per als vianants. En aquesta primera fase s'actua entre els carrers de Roc Boronat i de Bilbao.

Reurbanització del carrer Pere IV | Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Febrer 2016
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Febrer 2017
  Municipi:
  Barcelona
  Superfície:
  13.580 m2 d'urbanització.
  500 m de longitud.
 • Autors:
  Josep Muxart (AMB)
  Direcció d'obra:
  Josep Muxart (AMB)
  Col·laboradors:
  David Aguilar (AMB), Javier Duarte (AMB), Francesc Germà (AMB), Cati Montserrat (AMB) i Laia Ginés (AMB).
  Contractista:
  UTE Pere IV (Acciona Infraestructuras i Copcisa)
  Promotors:
  AMB, Ajuntament de Barcelona i Bimsa.
Descripció

El projecte té com a objectiu la transformació del carrer Pere IV en un nou eix cívic. En una primera fase s'ha actuat entre els carrers de Roc Boronat i de Bilbao, servint com a model per a la reforma del carrer en la seva totalitat en fases posteriors. Inicialment, el carrer de Pere IV es configurava amb dues voreres molt estretes, d'uns dos metres d'amplada a banda i banda de carrer i sense arbrat. La resta de l'espai estava destinat als vehicles (aparcaments i carrils de circulació).

Es defineix una secció transversal de carrer pacificat simètric com a eix cívic amb plataforma única calçada i vorera muntanya i vorada a la banda de mar per tal de delimitar millor l'àmbit de circulació dels vehicles que hagin  d'accedir al carrer i facilitar un bon desguàs del mateix. La secció queda definida doncs, per una calçada de dos carrils, un de circulació i l'altre destinat a serveis -costat mar-, i el carril bici en el costat muntanya, col·locat centrat respecte l'eix del carrer de 20 m.

El resultat és una secció simètrica amb vorera lateral banda muntanya de 5'45m, una calçada central de 9'10m i una vorera lateral cantó mar de 5'45m d'amplada. A les dues voreres, els elements d'alineació son els fanals d'enllumenat i l'arbrat. Els fanals són doble alçada -una per il·luminar el vial i l'altra la vorera- i ajuden a potenciar la simetria del carrer.

Finalment, l'encreuament de la Rambla de Poblenou amb Pere IV es resol al mateix nivell de la Rambla per tal de prioritzar el pas de vianants en aquest punt, convertint aquest espai en una plaça que fa la funció de ròtula entre la Rambla del Poblenou i Pere IV.

El procés de reurbanització


Realització video: El Pack

On
Documents relacionats