Disseny de la Columna Paral·lel - BCN

La columna Paral·lel és un suport capaç d'unificar la il·luminació funcional i l'ornamental amb la màxima flexibilitat i versatilitat, alhora que integra elements de comunicació i altres d'ús urbà. Existeix en dos models, I i L, que s'adapten a les diferents necessitats de l'avinguda.

Columnes Paral·lel Model I i L
Columnes Paral·lel Model I i L | Santiago Periel
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Octubre 2015
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Febrer 2015
  Municipi:
  Barcelona
 • Autors:
  Montserrat Periel i Piquer (arquitecta – AMB)
  Col·laboradors:
  Philips Lighting
  Promotors:
  AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)
Premis i reconeixements

Finalista 38ens Premis Delta (ADI FAD)

Descripció


La columna Paral·lel és un suport multifuncional capaç d'unificar amb la màxima flexibilitat i versatilitat els diferents elements d'il·luminació funcional i ornamental, els elements de comunicació, i d'altres d'ús urbà, per tal d'adaptar-se a les necessitats de cada lloc i moment. És un element urbà susceptible de recollir les exigències del desenvolupament futur de les ciutats intel·ligents.

Es tracta d'una columna d'acer galvanitzat de 9 m d'alçada. A la part inferior té una secció quadrada, de 25 x 25 cm, i a partir de 3,55 m la part central es buida a mode de diapasó. Tot conservant l'envoltant de la part inferior, la secció superior de 2 tubulars de 5 x 25 cm li aporta una percepció de lleugeresa.

Les diferents necessitats lumíniques de l'espai urbà s'han resolt amb dues variacions de la columna:
 • Columna Paral·lel "I"_Model bàsic, en què la il·luminació funcional només inclou lluminàries verticals per a vorera.
 • Columna Paral·lel "L"_Model bàsic, amb la incorporació d'un braç complementari d'acer de 2,50 m de longitud i secció rectangular de 25 x 15 cm, amb dues lluminàries horitzontals encastades per il·luminar la calçada.
La columna Paral·lel incorpora la distribució ordenada dels equips i dels elements de cablejat segons la seva funcionalitat. La secció quadrada inferior dona cabuda a les diferents caixes de control i regulació d'enllumenat i telecomunicacions, de les quals deriva de manera independent i ordenada el cablejat. Pel tubular rectangular esquerre es prolonga el cablejat elèctric i pel dret, el cablejat de telecomunicacions, fins a arribar als diferents equips col·locats en el buit resultant entre ambdós tubulars. Al llarg de la cara interior dels tubulars superiors s'hi ubiquen diferents parelles enfrontades de tapes de registre, que poden ser cegues o estar preparades per fixar els suports i resoldre les connexions i cablejats dels equips. Les tapes son intercanviables.

Tots els suports estan dissenyats per facilitar el muntatge i la col·locació dels diferents equips amb la màxima flexibilitat i versatilitat segons les necessitats: lluminàries funcionals LED per a vial i vianants; projectors LED de colors RGB i projectors d'imatges GOBO; punts d'accés wifi; càmeres o diferents sensors per mesurar el so, el nombre de persones, bicicletes o vehicles; i d'altres d'ús urbà que es vulguin instal·lar en el futur.             

La columna Paral·lel respon a una idea de simplicitat tant en el disseny com en els elements de registre i en els suports auxiliars:
 • Està construïda amb un únic material, l'acer, que en facilita el procés de manteniment i el reciclatge posterior.
 • Permet la integració de nous elements tecnològics al llarg de la seva vida útil sense haver de fer cap modificació a la columna, gràcies al disseny de les tapes de registre.
 • La integració de diversos sensors permetrà donar resposta a nous requeriments per millorar les condicions ambientals i d'ús de la ciutat.
 • L'ús i control de la tecnologia LED contribueix a la reducció i optimització del consum energètic tot garantint nivells lumínics uniformes.
Dimensions

Alçada 9 m
Secció tram inferior 0,25 x 0,25 m
Secció tram superior 0,05 x 0,25 m
Pes 0,05 x 0,25 m

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB):
 • Montserrat Periel, arquitecta.
 • Carles Villasur, graduat en enginyeria mecànica.
 • Francesc Germà, enginyer tècnic industrial.
 • Sara Ferrer, arquitecta.
PHILIPS:
 • PHILIPS Design – Disseny Conceptual.
 • PHILIPS Lighting – Departament Tècnic.
Amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Informàtica i el Departament d'Enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona.

On