Ampliació del complex esportiu L'11

Ampliació de les instal·lacions del centre esportiu municipal amb noves piscines cobertes, nous vestidors, sales de fitness, ludoteca i cafeteria, entre d'altres. També s'ha creat una nova plaça d'accés al recinte.

Imatge del projecte
Marcela Grassi
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Febrer 2009
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Abril 2011
  Municipi:
  Sant Andreu de la Barca
  Superfície:
  5.144 m2
  Cost:
  5.838.315,73 €
 • Autors:
  Roger Méndez, arquitecte (AMB)
  Direcció de projecte:
  Roger Méndez, arquitecte (AMB)
  Direcció d'obra:
  Roger Méndez, arquitecte (AMB), Francisco Sánchez, arquitecte tècnic (AMB)
  Col·laboradors:
  Mireia Díaz, Núria Giménez (arquitectes tècniques – AMB), Intec (estructures), Grupo JG (instal·lacions), Aïda Artiz (arquitecta), Javier Duarte (estudiant d'arquitectura)
  Contractista:
  Altiare Empresa Constructora SAU
Descripció

El projecte respon a la necessitat del municipi de Sant Andreu de la Barca de disposar d'unes noves instal·lacions que allotgin les activitats que es feien a la piscina d'estiu coberta de forma precària amb un globus de tela. Les antigues piscines no eren aptes per garantir el tipus d'oferta que avui dia busca l'usuari, més en relació al valor lúdic de l'aigua que no pas a la pràctica esportiva de competició. El solar seleccionat per l'ajuntament era annex al complex esportiu Onze de Setembre situat al límit urbà del municipi, a tocar d'una zona boscosa i en un terreny delimitat pels talussos que conformen l'antic pas d'una riera, actualment canalitzada.

El nou edifici està situat a l'antic camp de futbol annex al complex esportiu i es relaciona amb la cota superior de la grada de la pista coberta. Per tal de propiciar un creixement equilibrat de tot el complex, el projecte anul·la l'accés actual i desplaça el nou a la cota superior de manera que quedi centrat entre l'edifici existent i el nou. Això permet disposar d'un nou vestíbul que millora les dimensions i la comunicació, i és apropiat per resoldre la unió entre els dos edificis.

Ara bé aquest el accés i part de l'ampliació duta a terme resulten poc visibles des de la vialitat ja que es troben al final d'un recorregut de vianants en pendent. Per solucionar aquesta circumstància, es crea un nou espai urbà en forma de plaça a la cota superior del carrer de Bonaventura Pedemonte, en el límit amb l'escola Àngel Guimerà; aquesta plaça es proposa en continuïtat amb el vestíbul del nou accés i així s'aconsegueix un espai amb clara vocació passant que relaciona les dues façanes del nou edifici i facilita el contacte amb l'existent. Al mateix temps es proporciona un final al recorregut per les zones verdes i es promou un nou lloc de relació social que tindrà el suport del bar de les noves piscines, en relació amb l'esmentada plaça.

El complex esportiu resultant de l'ampliació procura resoldre el programa funcional de manera que resulti el més senzill possible als usuaris fer un ús confortable de cadascuna de les activitats. A més es pretén establir el màxim de relacions visuals des del nou vestíbul amb les zones d'activitats esportives considerant que resulta enriquidor per al visitant i estimulant per als usuaris gaudir de "l'espectacle" esportiu d'un complex que allotja tantes i tan diverses activitats.

Considerant la naturalesa d'aquests tipus d'equipament i tenint en compte que les referències visuals del solar són molt properes pel fet d'estar enclotat en relació a l'entorn, s'ha optat per una composició horitzontal a les façanes. La primera alçada fins a 2,20 m es resol amb elements permeables visualment i que permeten l'entrada de llum a les sales destinades a la pràctica esportiva, les quals també poden així establir relació amb el seu entorn proper. Per a la resta de la façana es proposa un tancament cec de xapa metàl·lica que recorre tot el perímetre de l'edifici i que permetrà relacionar la intervenció amb l'equipament existent resolt en gran mesura amb xapa d'acer tipus pegaso.

On
Enllaços relacionats