Torre mirador de Cal Francès

Categoria: Interès ambiental

Municipis: Viladecans

Riera de Sant Climent i Torre d'observació d'aus de Sant Climent

Format per una extensa plana de 98 Km2, el delta del Llobregat conserva una de les zones humides més importants de Catalunya: un mosaic de paisatges on els espais naturals destaquen pel seu valor ecològic i paisatgístic. Es tracta d'una zona clau en la ruta migratòria de moltes aus que venen d'Europa i de l'Àfrica, juntament amb espècies sedentàries, hivernants o reproductores i estivals. La torre d'observació d'aus de Sant Climent permet visualitzar molts d'aquests ocells, així com la diversitat biològica de l'entorn.