Publicacions

Els parcs i les platges metropolitanes són espais de trobada i de relació, de lleure i de tranquil·litat, de natura propera i amable.

Donar-los a conèixer, fomentar-ne el respecte i l'estima i promoure comportaments cívics són objectius fonamentals de l'AMB. A tal fi es duen a terme les següents accions:
  • Publicacions: Informen de les característiques i valors dels parcs metropolitans i dels exemplars vegetals més notables que hi viuen. Les publicacions es presenten en diferents formats com ara, guies, fitxes d'arbres i arbusts singulars i poden ser tant de caràcter divulgatiu com tècnic.
  • Materials didàctics: Recursos educatius adreçats a les escoles per descobrir i aprendre sobre la vegetació, la fauna i els valors ambientals dels parcs. Aquests recursos es poden utilitzar descarregant-los del web o a través de les activitats guiades amb educadors ambientals dins del programa d'educació ambiental "Compartim un Futur". 

Publicacions 135

Cercador de publicacions