Vegetació dunar a les platges

Tornar

| Tema: Platges

Presentació de la nova guia d'espècies de flora

Vegetació a les dunes


Coincidint amb la celebració de l'Estiu Metropolità es va presentar la nova "Guia de vegetació dunar de les platges metropolitanes". Aquesta guia és un recull de les espècies florístiques pròpies dels ecosistemes dunars que es poden observar a les platges dels municipis del delta del Llobregat. Serà un recurs de gran utilitat per als professionals que porten a terme la gestió i manteniment d'aquests espais, per als projectes educatius o per al públic interessat en la biodiversitat de les platges.

La guia conté la descripció de 37 espècies, les més representatives d'aquests ambients, pròpies majoritàriament d'espais dunars i hàbitats costaners. La publicació és la culminació d'una feina d'observació i de recopilació de dades dels tècnics del servei de platges de l'AMB que ha durat més de dos anys, i se suma a la col·lecció de guies dels espais de biodiversitat dels parcs i les platges metropolitans, iniciada amb la "Guia de la vegetació i fauna de les làmines d'aigua de la xarxa de parcs metropolitans".

El document posa en valor la vegetació dunar, una tipologia de plantes que per sobreviure han desenvolupat unes característiques específiques que els permeten suportar les condicions de vida d'aquest medi tan exigent: el substrat es mou, la insolació és molt elevada, el nivell de salinitat és extrem, hi ha molt poca humitat i, a més, els nutrients són molt escassos. La guia inclou també altres plantes no tan específiques, però que són habituals en aquests indrets.

Aquesta comunitat d'espècies compleix una funció molt important a les platges. Són plantes que ajuden les dunes a créixer, moure's i fixar-se. Per tant, protegir-les és una de les actuacions incloses dins del Pla de millora de la biodiversitat, que ha permès recuperar els espais dunars dels municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat de Llobregat.

A més de protegir la vegetació amb tancaments de pal i corda, s'han plantat nous exemplars, s'han reconstruït dunes, s'ha eliminat la vegetació invasora, s'han instal·lat cartells informatius i, finalment, s'han organitzat diferents activitats educatives i de participació que ajuden a la sensibilització de la ciutadania envers aquests espais. 

Enllaços relacionats

Publicacions relacionades