Nova plataforma Litomet

Tornar

| Tema: Platges

Espai web amb informació sobre la gestió integral del litoral metropolità

Litoral metropolità (vista aèria de la Barceloneta)


Litomet és un nou espai al web on s'aborden temes relacionats amb el litoral i posa especial atenció al problema de la regressió i el canvi climàtic. Neix davant la necessitat de coordinar la gestió del litoral metropolità de manera integral, tenint en compte les polítiques de les diferents administracions amb competències sobre el litoral, per facilitar la preservació i la millora d'aquests espais naturals i a la vegada fer-los compatibles amb l'ús públic i el desenvolupament socioeconòmic.

Litomet s'estructura en 8 àmbits d'acció: rereplatja, costa, producció, ecosistemes i usos, marina, aigua, infraestructures i sensibilització.

Cal destacar-ne el centre de recursos, format pels apartats: documentació, eines i actius. Aquesta base de dades reuneix documentació relacionada amb el litoral i hi trobem diferents documents disponibles a la xarxa. Altrament, l'apartat d'eines d'accés obert, és un recull de visors, indicadors i registres diversos. Finalment, com a actius, trobem pàgines i entitats que aporten informació vinculada al coneixement compartit sobre el litoral metropolità.

Web del Litomet

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL