Mapes d'Usos del Sòl de l'AMB 1956-2006

Tornar

| Tema: Urbanisme

Comprenen un període de més de cinquanta anys amb versions per 1956, 1977, 1990, 2000 i 2006

Imatge de la notícia


Els Mapes d'Usos del Sòl de l'àrea metropolitana de Barcelona són uns documents cartogràfics temàtics que s'elaboren amb l'objectiu de disposar d'una base d'informació gràfica i alfanumèrica sobre els usos del sòl que hi ha al territori metropolità de Barcelona. Els mapes estan elaborats seguint el criteri que defineix el concepte "ús del sòl" com el conjunt d'elements o activitats que ocupen una determinada coberta del sòl o porció de terreny.

En l'actualitat es disposa d'un conjunt de bases cartogràfiques d'usos del sòl que comprenen un període de més de cinquanta anys amb versions per 1956, 1977, 1990, 2000 i 2006. Els mapes estan disponibles per a la seva descàrrega al Geoportal de Cartografia de l'AMB.