Llaurada i garbellada de les platges

Tornar

Comencen les tasques de manteniment després d'un hivern ple de temporals.


L'AMB ha iniciat a Castelldefels els treballs de posada a punt per a la temporada de bany de les platges metropolitanes, que finalitzaran el 5 d'abril a les platges de Barcelona.

La llaurada de platges és l'operació que inicia la temporada de platges. Es fa amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i regiren la sorra fins a 50 cm. de profunditat, per facilitar l'aireig i la penetració dels raigs del sol dins de la sorra per potenciar-ne al màxim l'acció desinfectant i assolir un grau òptim de salubritat de les platges de cara a l'inici de la temporada.

Al cap d'uns dies, els tractors realitzen el garbellament per regularitzar la sorra i deixar-la a punt per a la temporada de bany. A partir d'aquest moment i fins al mes de novembre (tardor/hivern) es continuaran passant diàriament les màquines garbelladores per totes les platges metropolitanes.

En els darrers anys els temporals marítims han augmentat en freqüència i en intensitat. Per aquest motiu, actualment no només cal netejar la sorra, sinó també anivellar-la, redistribuir-la i substituir el mobiliari fet malbé. Durant aquest hivern, diversos episodis de temporal han fet necessari substituir unes 150 passeres, cosa que suposa uns 500 metres lineals d'aquest equipament, així com algunes dutxes i altres elements de mobiliari. Aquestes feines extraordinàries han tingut un cost de 200.000 euros.

L'AMB s'encarrega del manteniment de les 41 platges metropolitanes, que registren 10 milions d'usuaris l'any i ocupen una superfície de sorra de 2,5 milions de metres quadrats.

La llaurada i el garbellament de la sorra permeten condicionar-la per col·locar-hi els diferents elements de mobiliari de temporada, com ara els 10 km de passeres d'accés o els mòduls de lavabo, de primers auxilis, de policia, de magatzems i de bars.