La qüestió de l’habitatge a l’AMB

| Tema: Habitatge

Document de suport a la memòria social del PDUM

La qüestió de l’habitatge a l’AMB

Aquest treball analitza la situació de l’habitatge a l’AMB. Està concebut com un document de suport a la memòria social del PDUM que elabora l’AMB.

Descarregar l'informe