Dades demogràfiques del territori metropolità de Barcelona, 2016

Tornar

| Tema: demografia

Dossier d'estadístiques demogràfiques que mostren les característiques de la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys.

Gràfic de dades


El dossier de dades demogràfiques recull un seguit d'estadístiques que ofereixen una visió detallada de les característiques de la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys. El treball inclou dades sobre l'estructura de la població per sexes i edats, la població estrangera, el creixement natural i migratori i un conjunt d'indicadors demogràfics de joventut, envelliment, natalitat, etc. L'estudi inclou diversos mapes temàtics en el que es localitzen geogràficament per seccions censals les variables demogràfiques més significatives.