Dades demogràfiques 2022

| Tema: Demografia

Estadístiques del territori metropolità

Dades demogràfiques 2022

El dossier de dades demogràfiques de l'AMB recull un seguit d'estadístiques que ofereixen una visió detallada de les característiques de la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys. El treball inclou dades del conjunt de l'AMB i per a cadascun del municipis metropolitans sobre l'estructura de la població per sexes i edats, la població estrangera, el creixement natural i migratori i un conjunt d'indicadors demogràfics de joventut, envelliment, natalitat, etc. L'estudi inclou diversos mapes temàtics en què es localitzen geogràficament per seccions censals les variables demogràfiques més significatives.

Descarregar dossier