Dades demogràfiques 2020

Tornar

| Tema: Demografia

Estadístiques del territori metropolità

gràfic


El dossier de dades demogràfiques de l'AMB recull un seguit d'estadístiques que ofereixen una visió detallada de les característiques de la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys. El treball inclou dades per al conjunt de l'AMB i per a cadascun del municipis metropolitans sobre l'estructura de la població per sexes i edats, la població estrangera, el creixement natural i migratori i un conjunt d'indicadors demogràfics de joventut, envelliment, natalitat, etc. L'estudi inclou diversos mapes temàtics en què es localitzen geogràficament per seccions censals les variables demogràfiques més significatives.

Descarregar l'informe