Atur registrat

Tornar

| Tema: economia

Característiques de l'atur registrat a l'AMB durant el 2n i 3r trimestre de 2016

Imatge de la notícia


Els informes sobre l'evolució de l'atur són una publicació trimestral on es presenten de manera detallada les dades relacionades amb l'atur registrat a les oficines de treball dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La sèrie d'informes monogràfics dels municipis metropolitans inclouen dades de l'atur total per edat i sexe, de l'evolució de la taxa d'atur, de l'atur de llarga durada, de l'atur segons nacionalitat, de l'atur jove i un perfil social de l'atur segons nivell d'instrucció, categoria professional i sector d'activitat.

Descarregar informe 2n trimestre 2016

Descarregar informe 3r trimestre 2016