Comptatges a les línies de bus

Tornar

Informe dels resultats als autobusos de l'AMB

Passatgers
  • Tema: Altres estudis
  • Data de publicació:
  • Autor: Empresa GESOP
  • Col·laboradors: Encàrrec de la Direcció de Mobilitat i Transport de l'AMB

Descripció

Estudis d'aforament per conèixer la distribució del passatge en diverses línies d'autobús de l'AMB, mitjançant l'obtenció d'una matriu origen-destinació per parades i la distribució del passatge per parades, per períodes horaris i per utilització de títols, així com la velocitat comercial i el compliment dels horaris teòrics establerts i els recorreguts i les parades oficials.

Els principals resultats del comptatge es presenten de manera gràfica en un informe de resultats per a cada línia, que s'acompanyen amb una sèrie d'annexos amb el detall de la informació recollida durant l'aforament de la línia.

Prova: $provaURL