Dades de viatgers 2021

Tornar
Viatgers en un autobús
 • Tema: Mobilitat i transport
 • Públic: Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
 • Tipus: Divulgatiu
 • Edició: Dossier
 • Suports: Electrònic
Sinopsi

Recull de dades de mobilitat metropolitana durant l'any 2021. Des del mes de març de 2020, el país fa front a la situació d'emergència sanitària ocasionada per la covid-19. En el moment d'elaborar el present informe, la crisi sanitària es troba atenuada, tot i que els organismes i les autoritats competents encara no la consideren superada, ni en l'àmbit nacional ni en l'internacional. Les afectacions de la demanda dels serveis de transport causades per la covid-19 persisteixen com a conseqüència del canvi d'hàbits en la mobilitat.

 • Autor:
 • Lloc:
  Barcelona
 • Data de publicació:
  01/04/2022
 • Idiomes disponibles:
  Català
Prova: $provaURL