La ZBE al Seminari Tècnic Local

Tornar

| Tema: Mobilitat sostenible

L'AMB explica la implantació i el funcionament de la ZBE Rondes de Barcelona


L'AMB ha participat avui al Seminari Tècnic Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, en la sessió La mobilitat: un canvi de paradigma.

Durant la trobada, que s'ha celebrat de manera virtual, Joan Maria Bigas, director de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, ha explicat la implantació i el funcionament de la zona de baixes emissions ZBE Rondes de Barcelona, una de les grans actuacions estratègiques de l'AMB en la lluita contra la contaminació atmosfèrica al territori metropolità.

A l'inici de la sessió, Bigas ha destacat totes les mesures que l'AMB posa en marxa per millorar la qualitat de l'aire, entre les quals hi ha la mateixa ZBE Rondes Barcelona, la creació de títols com la T-verda metropolitana i mesures de control en els àmbits de les obres públiques i la indústria. Malgrat això, segons Bigas, "la influència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica arriba al 80 % en les zones més denses de la conurbació de Barcelona, en especial a l'interior de l'anella de les rondes. Per tant, la ZBE està ideada a partir d'uns paràmetres molt clars: actuar sobre la zona més contaminada, actuar sobre la mobilitat, i fer-ho de manera coordinada entre diversos municipis afectats per aquest problema".

La ponència de l'AMB ha inclòs una explicació detallada del funcionament de la mesura, que actualment i des del passat 15 de setembre té en marxa el règim sancionador per als vehicles que incompleixin la normativa de circulació dins de l'espai delimitat i en l'horari de restriccions.

Durant el seminari, Bigas també ha destacat el "potencial tecnològic de la ZBE Rondes de Barcelona". Segons ha explicat, "la instal·lació de càmeres fixes i mòbils permet economies d'escala en diversos aspectes de gestió i control de la via pública. La construcció d'una plataforma tecnològica de gestió, escalable en el temps i multifuncional, ha estat un dels reptes més grans".

Finalment, el director de l'àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB ha afegit que "a partir de l'experiència ZBE Rondes BCN, l'AMB està preparada i disponible per donar suport logístic i organitzatiu a tots els municipis metropolitans que requereixin implantar una zona de baixes emissions, sobretot com a conseqüència dels requeriments de la nova llei de canvi climàtic de l'Estat".

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL