Enquesta sobre contaminació atmosfèrica

Tornar

| Tema: Contaminació, Mobilitat sostenible

Més del 95% dels residents a la metròpolis considera la contaminació un problema important


Segons el darrer estudi encarregat per l'AMB al Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) fet entre els mesos de gener i febrer d'aquest any 2018, més del 95% dels residents a la metròpolis Barcelona considera que la contaminació és un problema important.

En referència a la notorietat de les mesures impulsades amb l'objectiu de reduir la contaminació, el 57,1% dels enquestats destaca la restricció de vehicles com una mesura per reduir-la i el 84,4% està d'acord que es facin restriccions de trànsit en episodis de contaminació atmosfèrica.

Sobre les mesures portades a terme per les administracions locals, tres de cada quatre enquestats fan una bona valoració de la zona de baixes emissions (ZBE Rondes de Barcelona), implementada per l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona, i el 21% creu que es veurà afectat per les restriccions de les ZBE. D'aquest 21%, més d'un 60% diu que optarà pel transport públic.

Pel que fa al posicionament davant de la contaminació atmosfèrica, més del 30% dels residents metropolitans enquestats reconeix que ja ha fet un canvi d'hàbits, sobretot en la mobilitat quotidiana.

Finalment, i com a resultat destacat, els enquestats han fet una valoració positiva de la implantació de les targetes, de foment del transport públic, vinculades a la reducció de la contaminació atmosfèrica: la T-aire i  la T-verda.

En concret, pel que fa a la T-aire, targeta de transport de dos viatges en transport públic a preu reduït per a episodis de contaminació, el 25% dels entrevistats n'ha sentit a parlar, i el 85% en fa una bona valoració i, pel que fa a la T-verda, que permet fer servir gratuïtament el transport públic durant tres anys a les persones que donin de baixa un vehicle contaminant, gairebé quatre de cada deu entrevistats n'havien sentit a parlar i més del 70% en fa una bona valoració.

Valoració positiva des de l'AMB

"Des de l'AMB valorem positivament que s'hagi evidenciat i generalitzat entre la ciutadania la preocupació sobre la contaminació atmosfèrica, un pas fonamental per combatre-la, i agraïm la valoració dels ciutadans sobre les iniciatives per millorar la qualitat de l'aire", assenyala el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda. "Creiem que aquests resultats de GESOP posen de relleu i evidencien, en part, que les mesures liderades per l'organisme metropolità en aquest àmbit i les accions comunicatives realitzades ad hoc van en bona línia", ha afegit. Poveda recorda que "des de les administracions hem d'impulsar que el canvi d'hàbits és necessari i hem de facilitar-lo, amb més i millor transport públic i amb serveis de mobilitat complementaris que posin les coses fàcils al ciutadà". 

Documents relacionats