Creació del Consell de Mobilitat de l'AMB

Tornar

| Tema: Contaminació, Mobilitat i transport, Mobilitat sostenible

Més de 180 experts participen en la constitució del nou consell metropolità

Més de 180 experts en mobilitat han participat en la constitució oficial del Consell de Mobilitat de l'AMB, un nou òrgan consultiu metropolità que neix amb la voluntat d'aglutinar tots els agents socials de la metròpolis implicats en la mobilitat i d'assentar les bases d'una manera sòlida i consensuada per dibuixar i fer realitat una mobilitat metropolitana molt més neta i sostenible.La reunió de constitució es va fer l'11 de juliol a la seu de l'AMB i va estar presidida per Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB que va definir el nou Consell com a "un lloc de trobada, de consulta i de participació dels diferents agents, organismes i entitats vinculats a la mobilitat, així com la ciutadania. En aquest àmbit és necessari un ampli consens, i cal disposar d'un espai on tothom hi estigui representant i hi tingui veu".

El Consell de Mobilitat de l'AMB, que compta amb un total de 208 respresentants permanents, té l'objectiu de desenvolupar el Compromís per la Mobilitat Neta, un decàleg de 10 iniciatives i mesures concretes impulsades per l'AMB amb la finalitat de reduir la contaminació ambiental i acústica i promocionar l'ús de la bicicleta i dels vehicles no contaminants a la metròpolis.

Paral·lelament, l'altre gran objectiu del Consell de Mobilitat és a impulsar i desenvolupar, amb el suport de tots els seus membres, les propostes i iniciatives del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU).

Està previst que aquest Consell, la creació del qual està contemplada en la Llei de la mobilitat de Catalunya, es reuneixi de manera ordinària dos cops l'any. Al Consell hi estan representats els municipis metropolitans, grups polítics de l'AMB i desenes d'associacions i federacions. També en formen part les universitats, diferents col·legis professionals i grans empreses del sector.

Durant l'acte de constitució, Poveda va estar acompanyat del director de Mobilitat i Transport, Joan Maria Bigas, i el director de serveis de Mobilitat Sostenible, Carles Conill.

Galeria d'imatges

On

  • Marker

    Seu de l'AMB Barcelona

Prova: $provaURL