Bus Metropolità d'Horta i Gràcia

Tornar

| Tema: Autobusos, Transport públic

L'AMB celebra la resolució del tribunal que reafirma l'adjudicació d'aquest servei

Sessió del ple del Consell per streaming


L'AMB celebra la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic sobre l'adjudicació del servei de Bus Metropolità d'Horta i Gràcia (línies 86 i 87), que reafirma la correcta adjudicació d'aquest servei per part de l'organisme metropolità i que aixeca la suspensió del procediment de contractació.

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs especial que l'empresa Marfina Bus SA va interposar en contra de l'adjudicació del contracte del servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre els barris d'Horta i Gràcia de Barcelona licitat per l'AMB, i ha sancionat l'empresa amb una multa per temeritat en la interposició del recurs.

L'AMB va adjudicar aquest contracte, amb un valor estimat de 36.539.148 euros, el 24 de novembre del 2020, a la UTE Empresa Monforte SA, Castromil SA i Alcala Bus SL, que va ser la primera classificada. El desembre del 2020, l'empresa Marfina Bus SA, classificada en segona posició, va presentar el recurs especial en contra d'aquesta adjudicació, que ara ha estat desestimat pel Tribunat Català de Contractes. Concretament, al·legava que l'UTE adjudicatària havia gaudit d'un avantatge competitiu en relació amb Marfina Bus SA i sol·licitava excloure la primera empresa classificada del procediment d'adjudicació i procedir a adjudicar el contracte a la següent oferta amb millor puntuació, que era Marfina Bus SA, o fer una nova convocatòria de la licitació del contracte.

En aquest sentit, l'AMB destaca que, per a la preparació d'aquesta i totes les licitacions i adjudicacions, l'organisme metropolità aplica amb rigor la Llei de contractes del sector públic (LCSP) i les prescripcions que conté i recorda que les licitacions persegueixen la màxima qualitat de transport públic de la metròpolis de Barcelona.

D'altra banda, amb l'aixecament de la suspensió del procediment de contractació, que inclou també aquesta resolució del Tribunal Català de Contractes, l'AMB podrà procedir a la formalització del contracte i, en el termini màxim de tres mesos des que es formalitzi, a iniciar el nou servei.

Contractació pública i llarga trajectòria en la gestió del transport públic metropolità

Els plecs i les adjudicacions que fa i aprova l'AMB, amb criteris tècnics i jurídics, miren de combinar el funcionament competitiu del mercat, el millor preu per a l'Administració i la garantia de qualitat per als ciutadans, tenint en compte que no sempre és fàcil mantenir l'equilibri entre tots tres factors.

L'organisme metropolità recorda que els concursos públics i les licitacions dels serveis de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús que fa l'AMB es duen a terme de manera clara i transparent, amb tots els requisits legals i sempre complint estrictament les normes que regulen els procediments de contractació de les administracions públiques.

L'AMB, que té una llarga trajectòria en la gestió del transport públic urbà, un servei essencial per a la ciutadania de la metròpolis de Barcelona, mitjançant l'operador públic (TMB) i a través d'operadors privats (amb contractes de serveis), dona servei a una població de més de tres milions d'habitants, gràcies a una flota de gairebé 2.000 autobusos. Aquesta gran xarxa de bus metropolità transporta més de 300 milions de viatgers l'any a un cost competitiu i ofereix una bona garantia de solvència i especialització en la matèria.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL