Integració de la cartografia acústica dels municipis metropolitans

Documents PSAMB 2014-2020
Eix estratègic:
Salut ambiental
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Axioma - Barcelona Regional

Integració de la cartografia acústica dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

L'estudi es basa en la integració i normalització de la cartografia acústica dels municipis metropolitans. Fins l'actualitat, es disposaven de diferents mapes estratègics de soroll i dels municipis; per tant, s'han integrat totes les bases en un únic format. També, s'han avaluat els punts de fricció i s'han generat les zones amb una major afectació  a la població.

Visor

Integració de la cartografia acústica dels municipis metropolitans