Els valors ambientals i socials dels parcs

Portada de l'estudi
Eix estratègic:
Territori, medi ambient i biodiversitat
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis d'Espai Públic i Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB

Els valors ambientals i socials dels parcs

Descarregar

Descripció

Com identificar i avaluar els serveis que aporten els parcs metropolitans.

Visor