Contaminació lluminosa a l'àrea metropolitana de Barcelona

Documents PSAMB 2014-2020
Eix estratègic:
Salut ambiental
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Barcelona Regional

Contaminació lluminosa a l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

L'estudi es basa en l'aproximació a la contaminació lluminosa de l'àrea metropolitana des de dues perspectives. D'una banda, s'ha analitzat la informació disponible en relació a l'enllumenat públic dels municipis, la principal font de contaminació lluminosa. De l'altra, s'ha recollit la informació, imatges i mapes indicatius sobre la contaminació lluminosa en aquest àmbit. Finalment, s'ha analitzat el mapa de prevenció de la contaminació lluminosa de Catalunya en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Visor

Contaminació lluminosa a l'àrea metropolitana de Barcelona