Caracterització serveis ecosistèmics i valoració servei de provisió d'aliments

Caracterització serveis ecosistèmics a l'àrea metropolitana de Barcelona
Eix estratègic:
Territori, medi ambient i biodiversitat
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Barcelona Regional i ENT

Caracterització dels serveis ecosistèmics de l'àrea metropolitana de Barcelona i valoració del servei de provisió d'aliments

Descarregar

Descripció

En aquest estudi s'han caracteritzat els serveis ecosistèmics dels espais naturals de l'AMB i se n'ha valorat econòmicament i monetàriament el servei de provisió d'aliments.