Planta de compostatge de Sant Cugat

La planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès és una planta de tractament de matèria orgànica i residus vegetals que dóna serveis a diversos municipis metropolitans.

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Localització: Ctra. 1413a Sant Cugat del Vallès

Què fa?

Les plantes de compostatge són instal·lacions dedicades a tractar matèria orgànica i residus vegetals per obtenir-ne compost, una esmena o adob orgànic que es pot emprar tant en jardineria com en agricultura.

En funcionament des del 2001, la planta es va adherir al sistema metropolità de gestió de residus l'any 2009 i dóna servei a Sant Cugat del Vallès i a municipis propers.

Abans de tractar els residus orgànics, a les plantes de compostatge s'aplica un procés de triatge per extreure'n els impropis.

A continuació, la matèria orgànica es barreja amb altres materials, com per exemple, residus de jardineria o residus orgànics de grans productors, com ara els mercats. En cas que s'hi afegeixin residus de poda i jardineria, abans de mesclar-los, es trituren per facilitar-ne la descomposició posterior.

El procés de compostatge consisteix a deixar que aquesta barreja de residus es descompongui imitant la degradació que ocorre a la natura, però d'una manera accelerada. Es tracta d'un procés biooxidatiu controlat produït per una successió de microorganismes que actuen sota unes condicions ambientals —temperatura, humitat, etc.— determinades. El procés es duu a terme en compartiments estancs durant el procés de fermentació, per facilitar aquesta acceleració i, alhora, evitar l'emanació de males olors. En l'etapa de maduració els compartiments no són estancs.

Què tracta?

La planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès tracta:
  • La fracció FORM, és a dir, els residus orgànics dipositats pels ciutadans als contenidors marrons.
  • Restes vegetals procedents dels serveis de poda i jardineria municipals.
Localització
Com anar-hi?
Transports al voltant de...