ETAP el Papiol

El Papiol

Municipi: El Papiol

Localització: El Papiol

Imatge de l'equipament

Planta potabilitzadora el Papiol

Recull l'aigua del pou ubicat en aquest municipi.

Principals contaminants: compostos orgànics volàtils.

Tractament: stripping.
Localització
Com anar-hi?
Transports al voltant de...