Recull d'administracions i entitats per a la ciutadania

Imatge d'una publicació del CUF
Tema:
Sostenibilitat
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Informatiu
Edició:
Dossier
Suports:
Electrònic

Recull

Descarregar

Taula resum del recull

Descarregar

Sinopsi

L'experie?ncia acumulada al llarg dels anys de funcionament del programa educatiu de l'AMB Compartim un Futur ha fet evident la necessitat que te? la ciutadania de disposar d'informacio? sobre a qui adrec?ar-se en cas de voler formular consultes, queixes o fer altres accions que afecten el conjunt de la societat. Per aquest motiu, s'ha creat el present document, que recull les principals administracions i entitats, per tal d'ajudar a trobar l'o?rgan gestor que el ciutadà necessita.

Autor:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2021
Idiomes disponibles:
Català