Comunitat educativa per a una transició energètica

Material didàctic per un projecte d'aprenentatge i servei per a 5è i 6è de primària
Comunitat educativa energetica_ApS_CS_Primària
Tema:
Canvi climàtic, Energia
Públic:
Formació reglada | Cicle superior de primària (5è i 6è)
Tipus:
Didàctic
Edició:
Catàlegs
Suports:
Electrònic

Catàleg

Descarregar

Sinopsi

Comunitat educativa per a una transició energètica. La proposta educativa s'adreça a alumnes de 5è i 6è de primària i s'emmarca en els projectes d'Aprenentatge Servei - servei comunitari. L'objectiu de la proposta és apropar el món de l'energia a l'alumnat de primària i fer-los agents actius de la transició energètica convertint-los en superaagents energètics. El projecte inclou set activitats diferenciades per a 5è i 6è de primària dissenyades per treballar els continguts des de l'àmbit lingüístic, matemàtic, de coneixement del medi, artístic i de l'educació en valors durant un total de 25 hores. A la proposta educativa trobareu la relació de les competències bàsiques que es treballen i els criteris d'avaluació. L'alumnat realitza una descoberta energètica de l'aula i l'escola (5è de primària) i de les llars (6è de primària). Una de les tasques principals dels superagents és difondre a la comunitat educativa i a les famílies com podem disminuir el nostre consum. Les escoles que s'animin a dur a terme aquest projecte es poden adreçar a l'AMB a través del correu educacioambiental@amb.cat per demanar en préstec els equips de monitorització energètica i els luxímetres per realitzar la descoberta energètica del centre. L'AMB també donarà un servei d'assessorament per tal de resoldre els dubtes que puguin sortir al llarg del projecte.

Autor:
AMB
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2019
Idiomes disponibles:
Català