Ampliació moratòria.

Àmbit/Subàmbit:
Habitatge/IMPSOL
Tipus:
Anuncis IMPSOL
Categoria:
Altres
Data novetat:

Descripció

Davant la crisi sanitària del COVID-19, amb repercussions econòmiques i socials, l'IMPSOL ha volgut acompanyar a tots els seus llogaters i llogateres en aquest moment de dificultats facilitant la informació necessària per poder fer front a la situació actual a través de la documentació penjada al web AMB/ IMPSOL.

A la vista de la situació sanitària continuada de la COVID -19, de l'actual situació econòmica i de les fases de desescalada del confinament que ha iniciat per CCAA el Govern de l'Estat, l'IMPSOL acaba d'aprovar un Decret en data 21 de maig de 2020 per tal de seguir ajudant en tot el possible als seus llogaters i llogateres,

Aquest nou Decret proposa tres eixos d'actuació als llogaters i llogateres:

A) La normalització del pagament dels rebuts a tots els llogaters i llogateres que han gaudit d'una moratòria de 2 mesos (abril i maig de 2020) i vulguin començar a pagar amb normalitat, amb les següents prescripcions:

- El mes de juny de 2020 es tornarà a cobrar el rebut del mes en curs amb normalitat.
- A partir del mes de juliol de 2020 es girarà el rebut del mes en curs més la part proporcional del fraccionament de l'import corresponent als mesos d'abril i maig de 2020 corresponents a la moratòria.
- El prorrateig es farà a partir del mes de juliol de 2020 i fins al mes de desembre de 2020 inclòs.

B) La possibilitat d'acollir-se a una segona moratòria ampliant dos mesos mes la moratòria que ja tenien (sumariem com a total de mesos amb moratòria: abril, maig, juny i juliol 2020) als llogaters i llogateres que vulguin, amb les següents prescripcions:

- Ampliació de la moratòria en el pagament del lloguer per als mesos juny i juliol de 2020.
- A principis del mes d'agost de 2020 l'IMPSOL tornaria a girar el rebut bancari ordinari del lloguer corresponent.
- A partir del mes de setembre 2020 i fins el mes de d'agost de 2022 es girarà fraccionadament els rebuts dels mesos d'abril, maig, juny i juliol de 2020 juntament amb l'import del lloguer del mes corresponent.
- La possibilitat d'acollir-se a aquesta opció és independent de si s'ha concedit la "vulnerabilitat econòmica i social" per l'entitat competent, en atenció a possibles endarreriments en la gestió del tràmit.

C) Tramitar davant la Generalitat de Catalunya les sol•licituds presentades pels llogaters i llogateres per aconseguir la condició de "vulnerabilitat social i econòmica" i l'accés als ajuts estatals.

Per tant, els llogaters i llogateres que desitgin pagar amb normalitat, tenint en compte les prescripcions referides a l'apartat A, ho podran fer comunicant la seva decisió al correu impsolcomercial@amb.cat fent constar com a assumpte del missatge "Normalització pagament rebuts COVID-19" (impsolcomercial@amb.cat) amb el seu nom i cognoms i dades de l'habitatge.

Els llogaters i llogateres que vulguin acollir-se a una segona moratòria ampliant dos mesos mes la moratòria que ja tenien (sumariem com a total de mesos amb moratòria: abril, maig, juny i juliol 2020), tenint en compte les prescripcions referides a l'apartat B, ho podran fer comunicant la seva decisió al correu impsolcomercial@amb.cat fent constar com a assumpte del missatge "Ampliació segona moratòria COVID-19" (impsolcomercial@amb.cat) amb el seu nom i cognoms i dades de l'habitatge.

Les sol•licituds s'hauran d'enviar com a màxim fins al dia 27 de maig de 2020 a les 12:00h.

Un cop rebuts els correus electrònics, l'IMPSOL gestionarà les diferents sol•licituds.

Us volem també comunicar que la Generalitat de Catalunya acaba d'aprovar una línia d'ajuts per pagar els lloguers. Podeu buscar la informació al link:

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/actualitat/comunicacio/notesdepremsa/la-generalitat-obre-una-linia-dajuts-per-pagar-el-lloguer-de-families-amb-dificultat/!ut/p/z1/zZJfT8IwFMU_iw97vGlHB5bHRQxCAI1E3PZi7tpulHTd2Dr_fHsrJkZNlPBgYt_anpz-7jklGUlIZvFRl-h0bdH4fZqNHvjNeHrFo8GC3s4jGg9nk-mMR4zSiNwfE2T-mv6wYko2JCOZsK5xW5LiVggM6JPKA4rC9Wi0QxdQUVe91QKFrgNqa6c6qZpWVZ0XG4RSWdW-a6HOWwW9RTDaagSJu9510KgWGiyxBWXAmLrs_YFUUGCljVYdYJWD1IUWvfEub0yN0JKkXA4VHcoQOGUjiGgRAhYhB6XGTBRScnbIIDs2ZupjOv8xpmlI1ie--c2QbybecMHZ-nJFGb2OTjacH0b4pUj_FfRuv89i31dtnXp2JPk3hXm4Qbu8WJZ-ZnRb0LaoPd4HEkk-IZHkCxJJ_gSpqe4qzkbFagWY8xdmyvjsFa0ky7I!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Aquests ajuts de la Generalitat de Catalunya no són incompatibles amb els ajuts de l'Estat i de l'IMPSOL, arribant al màxim import a l'import del preu de lloguer.

L'IMPSOL actuarà en tot moment per garantir el dret d'un habitatge digne en aquests temps d'incerteses i preocupacions.